Stary Rynek w Poznaniu został wytyczony w 1253 roku, gdy wielkopolscy książęta Przemysł I i jego brat Bolesław Pobożny nadali przywilej dla lokalizacji lewobrzeżnego Poznania.
Na przestronnym rynku zbudowano Ratusz – siedzibę władz miejskich, funkcjonowały też na rynku sukiennice, jatki i inne urządzenia handlowe. Wokół rynkowego forum powstawały kamienice, których działki ustalone z okresu lokacji przetrwały do końca XIX w.
Wśród tych kamieniczek jest nasza skromna siedziba pod nr 55, w której dziś mieści się „Restauracja Ratuszova” dawniej „Winiarnia Ratuszova”.
Kamieniczka pod nr 55 przeżywała przez około 700 lat wiele dramatycznych okresów spowodowanych działaniami wojennymi, pożarami, powodziami. Jednak zawsze powstawała na nowo dzięki determinacji kolejnych właścicieli.
Najstarsze zapiski mówią, że ławnik Piotr Adam nabył kamieniczkę w 1468 roku od spadkobierców piwowara Piotra Bergera. W połowie XVII w. kamieniczka pod nr 55 należała do Włocha z Lukki Mikołaja Pinocci . Jego brat Hieronim Pinocci przez wiele lat posłował dla  Króla Jana Kazimierza.