+48 618 510 513

 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ratuszova poprzez poprawę efektywności energetycznej

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej.

 

Cele szczegółowe:

1) termomodernizacja obiektu Wnioskodawcy,

2) modernizacja linii technologicznej urządzeń przeznaczonych do wytwarzania i przetwarzania żywności w zakresie zwiększenia efektywności

energetycznej,

3) wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i technologicznej.

 

Planowane efekty:

 

Produkty projektu:

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1szt.

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację: 1szt.

3) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne: 451 435,36 zł

4) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji: 1 szt.

5) Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną: 1 szt.

6) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.

7) Liczba zakupionych środków trwałych: 25 szt.

8) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 3,52 MWt

 

Rezultaty projektu:

1) Wzrost zatrudnienia o 2 EPC

2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 682,98 GJ/rok

3) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej o 417,58 GJ/rok

4) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej o 73,73 MWh/rok

5) 1 innowacja nietechnologiczna – wytwarzanie sosów opracowaną innowacyjną metodą Sous-Vide

6) 1 innowacja produktowa – ekologiczne, zdrowe sosy oparte o tradycyjną recepturę odtworzoną z początków XX w.

7) 1 innowacja procesowa – możliwość personalizacji ekologicznych, zdrowych sosów opartych o tradycyjną recepturę

 

Wartość projektu: 1 084 272,38 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 632 837,02 zł