+48 618 510 513

Restauracja Ratuszova działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej Spółce.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Ratuszova s.c. z siedzibą przy ulicy Stary Rynek 55 w Poznaniu. Ratuszova przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa ja okres retencji danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas zwykle:
– ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Ratuszova s.c., lub
działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
– ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany
jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią(Art. 6 ust. 1 lit. f),
– na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej Info@ratuszova.pl z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.